Công Ty Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu, Nhà đất giá rẻ bà rịa , nhà đất giá rẻ brvt , bất động sản giá rẻ bà rịa vũng tàu , trung tâm nhà đất bà rịa vũng tàu , nhà đất Đại Thanh

Nhà đất giá rẻ bà rịa , nhà đất giá rẻ brvt , bất động sản giá rẻ bà rịa vũng tàu , thị trường bất động sản ở bà rịa , văn phòng nhà đất brvt , thị trường nhà đất brvt

Tư vấn thủ tục tách thửa đất – Dịch vụ tách sổ đỏ Việt Đăng Khôi

Tách thửa đất (hay còn gọi là tách sổ đỏ) nói một cách dễ hiểu là việc phân chia quyền sửa dụng 1 mảnh đất thành các thửa đất nhỏ theo các tiêu chí, điều kiện của pháp luật quy định. Vậy thì :

Các tiêu chí, điều kiện tách thửa đất là gì ?
Thủ tục tách thửa đất ra sao ?
Hồ sơ tách thửa đất bao gồm những gì ?
Quy trình tách thửa đất gồm các bước gì ?
Lệ phí tách thửa đất được tính như thế nào ?
Đơn xin tách sổ đỏ mới nhất theo mẫu nào ?
Thời gian tách sổ đổ mất bao lâu ?

Rồi thủ tục tách sổ đỏ đất thổ cư hay thủ tục tách thửa đất đã có nhà, thủ tục tách sổ đỏ cho con khi cho tặng khác nhau ra sao ?
Với bài viết này Việt Đăng Khôi sẽ cung cấp đến Quý chủ sở hữu đang muốn tách sổ đỏ hiểu toàn bộ các bước, quy trình phải thực hiện để ra được sổ đỏ mới theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐẤT

Tư vấn thủ tục tách thửa đất - Dịch vụ tách sổ đỏ Việt Đăng Khôi

Tư vấn thủ tục tách thửa đất – Dịch vụ tách sổ đỏ Việt Đăng Khôi

Các trường hợp được tách thửa đất hiện nay (điều kiện tách thửa đất)

  1. Do người chủ sở hữu quyền sử dụng đất tự tách ra.
  2. Do người chủ sở hữu thực hiện việc mua bán, cho tặng quyền sử dụng đất dẫn đến tách thửa đất.
  3. Do việc thừa kế đất, làm hình thành thửa đất mới do được tách.
  4. Vì quyết định của toàn án.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng có điều kiện sau

  1. Chủ sở hữu phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước về thửa đất đủ điều kiện để tách thửa.
  2. Phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nộp tại phòng công chứng.
  3. Tiến hành lập các bản vẽ theo quy định như: Hiện trạng, bản vẽ nội nghiệp, bản vẽ sau tách…
  4. Tiến hành kê khai các loại thuế phải đóng bao gồm thuế trước bạ và thu nhập cá nhân.
  5. Nộp đầy đủ các hồ sơ xin tách thửa đất này tại cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là các trường hợp được tách sổ đỏ mà theo quy định đáp ứng đủ điều kiện tách sổ đỏ, tiếp theo chúng tôi xin nói đến thủ tục tách thửa đất bao gồm những giấy tờ cần thiết gì.

Những quyền lợi sẽ nhận được khi tiến hành tách sổ đỏ sau khi mua bán, cho tặng đất

– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của chủ sở hữu về quyền sử dụng đất sở hữu tài sản trên đất;
– Giúp cho chủ sở hữu dễ dàng thực hiện việc quản lý và mọi quyền lợi cầm cố, thế chấp, cho tặng, mua bán của mình.
– Hạn chế hoàn toàn khả năng phát sinh tranh chấp sau này về quyền sử dụng đất.
– Giúp hoạt động quản lý của nhà nước được tốt hơn tránh các trường hợp bị phạt sau này…..

Thủ tục tách sổ đỏ đã có nhà, đất thổ cư, nông nghiệp

Thành phần hồ sơ tách thửa đất, tách sổ đỏ

– 01 Mẫu đơn xin tách một thửa đất theo quy định hiện hành;

– Nộp 2 CMND, kèm theo sổ hộ khẩu bên chuyển nhượng (bản sao y có chứng thực);

– Nộp 2 CMND, kèm theo sổ hộ khẩu bên nhận chuyển nhượng (bản sao y có chứng thực);

– Nộp 01 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ;

– Nộp 02 bản sao y có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Hoặc là có một trong các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất như sau:

Giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất

a) Các loại giấy tờ có liên quan đến đất đai được cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp theo chính sách đất đai nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hay chính phủ lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam cấp hay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp thì đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Có đăng ký trong sổ địa chính, ruộng đất hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp ngày trước là đủ điều kiện làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

c) Có giấy tờ hồ sơ có liên quan đến việc thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hay giấy tờ có liên quan đến việc giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất thì đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử đụng đất ;

d) Các loại giấy tờ, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất có liên quan đến việc mua bán đất, nhà ở gắn liền với đất được UBND xác nhận sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

Một số loại chứng minh QSDĐ tương tự

đ) Các loại giấy tờ về việc thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với thì được phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển đổi;

e) Giấy tờ liên quan đến việc cấp cho Quyền sử dụng đất thì sẽ đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất;

f) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có các một trong các loại giấy tờ nêu trên nhưng trong giấy tờ ghi tên người khác và kèm theo là hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký liên quan, nhưng tới trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, nay UBND xác định không tranh chấp.

g) Giấy tơ liên quan đến bản án, quyết định của cơ quan thi hành an về giải quyết tranh chấp đất đai đã được thi hành thì đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Quy trình tách thửa đất (quy trình tách sổ đỏ)

a) Người chủ sơ hữu quyền sử dụng đất thỏa điều kiện tách sổ đỏ sẽ làm 01 bộ hồ sơ xin thác thửa đất và nộp sử dụng vào khu tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên Môi Trường nơi có đất.
b) Ngay khi nhận được hồ sơ xin tách thửa đất của Chủ sở hữu đơn vị tiếp nhận sẽ đánh giá sơ bộ về quy cách và tính hợp lệ trướng khi nhận hồ sơ.
Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, ngay trong ngày làm việc thì Phòng Tài nguyên – Môi trường phải gửi toàn bộ hồ sơ xin tách sổ đỏ tới Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất nơi quản lý đất đó để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Trường hợp việc tách sổ đỏ đòi hỏi phải tiến hành trích đo địa chính thì trong 7 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ phải làm ngay trích đo địa chính và trính lục bản đồ, trính sao hồ sơ địa chính sau đó gửi đến cơ quan Tài nguyên – Môi trường cùng cấp;

d) Sau khi nhận được trính lục bản đồ, trính lục địa chính thì Phòng Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét ký cấp Giấy chứng nhận QSDĐ trong thời gian không quá 3 ngày làm việc.

đ) Sau khi ký chấp nhận hồ sơ thì trong thơi gian 3 ngày làm việc UBND nơi có đất xem xét. Ký và gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngược lại cho cơ quan Tài nguyên – Môi trường trực thuộc;

e) Ngay khi nhận được sổ đỏ đã ký thì Phòng Tài nguyên – Môi trường tiến hành trao trả bản chính sổ đỏ thửa đất mới tách cho chủ sở hữu và gửi bản lưu sổ đỏ đã ký, bản sổ đỏ thu hồi hoặc giấy tờ có liên quan đến QSDĐ theo luật Đất Đai 2013 về Văn phòng đăng ký QSDĐ để chỉnh lý hồ sơ gốc.

Lệ phí tách sổ đỏ

Lệ phí tách thửa đất bao gồm có : thuế thu nhậ cá nhân và lệ phí trước bạ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi tách sổ đỏ

Theo quy định tại Thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì có 2 phương pháp để tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân từ tách thửa đất = 25% thu nhập tách thửa khi người nộp thuế kê khai được hóa đơn, chứng từ mua bán quyền sử dụng đất hợp pháp (hóa đơn =  cho phí cải tạo, sửa chữa + chi phí XD + phí cấp quyền sử dụng đất).

Cách 2: nếu không chứng minh được giá mua thì được tính = 2% phí chuyển nhượng thực tế. Trường hợp mà hợp đồng chuyển nhựng có giá thấp hơn giá đất do UBND cấp thì tính thuế theo khung giá đất ban hành.

Một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân trong tách thửa đất.

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập năm 2007 thì có các trường hợp tách sổ đỏ sau được miến thuế: giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Lệ phí trước bạ khi làm sổ đỏ

Lệ phí trước bạ khi tiến hành tách sổ đỏ được tính bằng 5% giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

Khi đã đóng đủ các loại phí theo quy định vào Ngân sách Nhà Nước thì người được chuyển nhượng dùng phiếu thu để hoàn tất các thủ tục sang tên tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Thời gian tách sổ đỏ mất bao lâu

-Theo quy định mới hiện nay thì việc tách thửa đất thì không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu đơn xin tách sổ đỏ

==> Mẫu đơn tách sổ đỏ.

Trên đây là toàn bộ quy trình tách sổ đỏ hiện nay của cơ quan nhà nước, với quy trình này việc tách thửa đất được thực hiện theo quy chế 1 của đảm bảo nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên không phải ai cũng rành về tất cả các thủ tục khi mình muốn xin tách thửa đất để bán hay phân chia cho con cái mình vì thế với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đất đại, Công ty Việt Đăng Khôi rất rành về các thủ tục khi tiến hànhtách thửa đất .

DỊCH VỤ XIN TÁCH THỬA ĐẤT

Tư vấn thủ tục tách thửa đất - Dịch vụ tách sổ đỏ Việt Đăng KhôiTư vấn thủ tục tách thửa đất – Dịch vụ tách sổ đỏ Việt Đăng Khôi

Tại sao lựa chọn dịch vụ tách thửa đất Việt Đăng khôi

Thực hiện các hỗ trợ về phần vướng mắc khi tiến hành tách thửa đất;

Tư vấn diện tích tối thiểu hiện nay tại các quận huyện được phép tách thửa;

Tư toàn bộ quy trình tách thửa đất;

Đánh giá hồ sơ khách hàng về các giấy tờ trong hồ sơ xin tách thửa đất;

Dịch vụ tách thửa đất sẽ hỗ trợ trong quá trình làm việc với cơ quan luật pháp;

Mọi vướng mắc của thủ tục tách thửa đất sẽ được giải đáp 24/7.

Trường hợp khách hàng không có thời gian đi làm hồ sơ tách thửa đất thì công ty sẽ thay mặt khách hàng làm việc với các bên có liên quan trong hồ sơ tách thửa đất để hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất ra sổ đỏ.

Quy Trình Tách Thửa Đất Nhà

Bước 1: Dịch vụ tách sổ đổ sẽ chuẩn bị hồ sơ với Khách hàng

–   Giấy chứng nhận (sổ hồng hoặc sổ đỏ kể cả bản sao y công chứng);

–   Lập bản vẽ hiện trạng cũ (nếu có);

–   Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của Chủ sở hữu và bên chuyển nhượng , cho tặng.

Bước 2: Thực hiện đo vẽ thửa đất

–  Thời gian thực hiện: 05 ngày

Bước 3: Lập hồ sơ công chứng tách thửa đất tại phòng công chứng

–  Thời gian thực hiện: 02 ngày

Bước 4: Vẽ phần thay đổi

Dịch vụ tách sổ đỏ của Việt Đăng Khôi sẽ thực hiện đo vẽ lại phần được tách có phòng Tài Nguyên Môi Trường kiểm định

Bước 5: Nội hồ sơ tại UBND quận, huyện theo quy định

–  Thời gian thụ lý: 21 ngày làm việc

Bước 6: Thực hiện việc kê khai thuế hộ Quý khách hàng

–  Thời gian: 10 ngày

Bước 7: dịch vụ tách sổ đỏ sẽ hoàn tất cấp giấy chứng nhận cho các mảnh đất sau khi tách

–  Thời gian thực hiện: 30 ngày

Lệ Phí Công Chứng Tách Thửa Nhà Đất

– Lệ phí tiến hành vẽ lại hiện trạng nhà để cấp sổ đỏ là 4 Triệu.

Lệ Phí Đóng Thuế Nhà Đất

– Theo quy định về chuyển nhượng: 0.5% (trước bạ nhà đất) + 2% đối với thuế thu nhập cá nhân

– Trường hợp cho tặng sẽ miễn thuế (Đối với chị em ruột thịt )

Phí Dịch Vụ Tách Thửa Nhà Đất Nhà Đất

– Phí Tách Thửa Nhà Đất : 6 triệu

– Đổi giấy chứng nhận: 4 triệu/giấy chứng nhận

Tìm nâng cao
Tìm nâng cao
Chat với chúng tôi